Uppblåsbar cykelhjälm – dyr säkerhetsdetalj

Malmöföretaget Hövding var först med att lansera en uppblåsbar cykelhjälm. Närmare bestämt rör det sig om en krage, som likt en airbag viks ut vid krock. Hjälmen har visat sig vara säker vid allvarliga trafikolyckor.


Cykelhjälm med stil

Få skulle nog vilja byta ut denna klassiska cykelhjälm mot en otymplig, uppblåsbar dito.

Malmöföretaget Hövdings patenterade cykelairbag har visat sig vara en fullträff ur säkerhetssynpunkt. Krockkudden är i grundformat inget annat än en krage, som innehåller en krockkudde som snabbt löser ut sig ifall olyckan skulle vara framme. Kudden blåser upp sig i olika steg; först vecklar den ut sig över bakhuvudet och inom loppet av några hundra millisekunder har den omslutit såväl hjässa som panna. I likhet med bilkrockkuddar löser hjälmen inte ut sig i samband med mindre olyckor – t.ex. ifall man sladdar in i en snödriva – utan det krävs en regelrätt krock för att tekniken ska lösa ut airbagen.

Livsavgörande vid krock med bil

Krockkudden har – inte minst i Folksams testresultat – visat sig vara en ovärderlig säkerhetsdetalj i krockar mellan bilister och cyklister. Råd & Rön har däremot kunnat konstatera att krockkudden inte löser ut sig vid mindre allvarliga olyckor, t.ex. i kollisioner med lyktstolpar och smala träd. Kudden tar hjälp av en gasgenerator för att kunna blåsas upp. Enligt företaget löser hjälmen ut sig inom loppet av en tiondels sekund.

Den uppblåsbara hjälmen karakteriseras vidare av följande:

  • Den blir uttjänt efter att ha lösts ut, vilket innebär att den bara skyddar huvudet vid ett olyckstillfälle. I praktiken gäller detta också för vanliga cykelhjälmar, då dessa inte ska användas efter att de varit inblandade i en kollision.
  • Den uppblåsbara hjälmen kan inte kombineras med vanliga cykelhjälmar – och kan i skrivande stund enbart användas av vuxna. Enligt företaget är man emellertid i full gång med att utarbeta en uppblåsbar barncykelhjälm.
  • Priset för en uppblåsbar hjälm från Hövding tangerar 3000-kronorsstrecket. Hjälmen är med andra ord sex gånger så dyr som en vanlig cykelhjälm.

Utmärkt skydd i stadstrafik

Enligt många kritiker är den uppblåsbara cykelhjälmens stora akilleshäl att den enbart utgör ett skydd vid olyckor med potentiellt dödlig utgång. Vid betydligt vanligare singelolyckor – när hjälmen inte löser ut sig – fyller den med andra ord ingen funktion. Enligt vår bedömning lämpar sig hjälmen således bäst för urbana cyklister som ofta interagerar med tunga fordon, t.ex. i tät stadstrafik i Stockholm, Malmö eller Göteborg. I mera cykelvänliga städer, t.ex. Amsterdam och Köpenhamn, där cyklisterna har förmånen att cykla på separata cykelvägar, minskar genast behovet av en uppblåsbar cykelhjälm.

En uppblåsbar cykelhjälm skyddar vid krock med bil.