Kriterier för bästa tänkbara cykelhjälm

En bra cykelhjälm ska ha sitta stadigt och samtidigt skydda både hjässa och huvudskål. På samma gång bör den fördela energin vid kollisioner och ha en fullgod ventilation. Utseendet spelar mindre roll.


Bra cykelhjälm

Ju mer man cyklar, desto viktigare funktion fyller hjälmen som livförsäkring.

Utgångspunkten för en bra cykelhjälm är att den ska sitta åtstramat utan att trycka mot huvudet. Trånga hjälmar kan nämligen ge upphov till huvudvärk. Vid sidan av passformen är ventilation och EPS-materialets färskhet viktiga egenskaper för säkerhet och komfort.

Egenskaper hos marknadens bästa cykelhjälmar

I valet och kvalet av cykelhjälm bör man eftersträva följande parametrar för bästa tänkbara säkerhets- och komfortupplevelse:

  • Hjälmen måste gå att köpa i en rad olika storlekar. Risken med hjälmar i en enda storlek är att passformen blir lös, vilket innebär att hjälmen kan skjutas bakåt vid krock.
  • Vikten hos hjälmen har betydelse om man sitter framåtlutad i sportposition. För cykelpendlare – som sitter upprätt – är vikten inte lika avgörande då nackmuskulaturen slipper utsättas för större påfrestningar.
  • Hjälmen bör ha en fullgod ventilation. Fördelen med yttre ventilationskanaler är att man känner vinden i håret. Många cyklister ser detta ventilationsflöde som en självklar del av cykelupplevelsen. Den som emellertid inte vill känna vinden i håret, kan istället välja en hjälm med inre ventilationskanaler och ventilationshål på sidorna.
  • Det yttre plaskskalet ska vara gjutet i hjälmens bärande del. På så sätt kan skalet fungera som en förstärkning av hjälmens inre, bärande hölje. På billiga hjälmar är det yttre plastskalet oftast påklistrat, vilket medför att det inte fyller någon reell säkerhetsfunktion.
  • Moderna hjälmar är tillverkade av EPS-frigolit, som är mera formbar än vanlig dito. Tänk dock på att även denna frigolit hårdnar efter några år, vilket leder till att hjälmens säkerhet reduceras i händelse av en olycka.
Nöjd cyklist med hjälm

Hjälmens kvaliteter kan varken mätas visuellt eller emotionellt.

Singelolyckor vanligast

Den vanligaste olycksformen för cyklister är hjärnskador som uppkommer i samband med singelolyckor, alltså inte kollisioner med tyngre fordon. Den som använder en hjälm som uppfyller specifikationerna ovan har således bättre odds att komma levande ur olyckan.

Vägen till den bästa cykelhjälmen är individuell.