Cykelhjälmar testas med fokus på säkerhet

På den svenska marknaden är Folksam och Råd & Rön särskilt välkända för sina cykelhjälmstester. I det följande redovisas vilka parametrar testerna tar hänsyn till vid bedömning av hjälmens säkerhet.


Tråkig cykelhjälm

Säkerheten kommer onekligen inifrån.

Den i särklass viktigaste parametern vid cykelhjälmstester är förmågan att uppta stötar. En hjälm med fullgod stötdämpning skyddar mot skallskador, medan en hjälm utan denna förmåga i stort sett blir verkningslös ifall olyckan skulle vara framme. Ett artificiellt huvud i full storlek förses med hjälm i laboratoriet – och släpps sedan mot ett platt underrede samt mot en kant, som avser visualisera en trottoarkant. Provhuvudet utsätts för en viss mängd G-krafter; här har testlaboratorierna specifika gränsvärden som krävs vid godkännande. I regel är gränsvärdena vid testning något högre än de som lagen föreskriver, vilket innebär att en hjälm som underkänts av testgruppen fortfarande kan vara laglig.

Parametrar som beaktas vid hjälmtester

Parametrarna vikt och pris brukar i regel generera ett samlat komfortbetyg, medan variabeln täckning betygsätts separat. Täckningen avser hjälmens förmåga att skydda hjässa, huvudskål och nacke. Men även skyddet av pannan beaktas under denna bedömningskategori. Vidare testar laboratorierna hjälmarnas förmåga att klara en kollision mot en bil i sned vinkel, samt motståndskraften mot stötupptagning vid rakt fall. Eftersom de flesta singelolyckor förorsakar ett snett fall mot ett hårt underlag, testas även hjälmarnas motståndskraft mot dylika olyckor. Sneda fall leder ofta till hjärnskakning och skallskador med medvetslöshet som följd, vilket gör förmågan att absorbera sneda stötar ytterst relevant.

Nivån av kemikalier i hjälmen

Cykelhjälm med löst spänne

Ospända hjälmar utgör en direkt livsfara vid kollision med motorfordon.

Somliga testgrupper, däribland Råd & Rön, betygsätter även hjälmarna utifrån mängden skadliga kemikalier. I övrigt kvalar hjälmens ventilationsförmåga och vikt in under komfortparametern. Moderna hjälmar ska erbjuda en fullgod ventilation och helst inte väga över 200 gram – i synnerhet ifall man inte sitter upprätt och därmed tvingas använda nackmuskulaturen för att hålla upp hjälmen. Till saken hör dock att många budgethjälmar väger aningen mer; något som emellertid inte spelar roll ifall man sitter upprätt. De billiga hjälmarna klarar sig i övrigt förvånansvärt bra, vilket indikerar att det inte finns någon omedelbar korrelation mellan pris och säkerhet.

Tester visar att många budgethjälmar håller måttet.